آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس : اردبیل -خیابان امام-کوچه جنب مسجد سرچشمه - پلاک 6

تازه های آزمایشگاه

News

ِِ"ویتامین ها" دشمن ویروس کرونا

1400/8/19

آزمایش غربالگری سرطان دهانه رحم

1400/8/19

ایمونوهیستوشیمی (immunohistochemistry)

1400/12/1

بیماری هماچوری یا وجود ادرار در خون

1400/10/12

انکوژنیک ویروس هایاویروس های سرطان زا

1400/11/21

انکوژنیک ویروس هایاویروس های سرطان زا

چه اتفاقی می افتد اگر شما برای یک روز ناشتا باشید

1400/11/27