آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس : اردبیل -خیابان امام-کوچه جنب مسجد سرچشمه - پلاک 6

راهنمای مراجعین

Frequently Asked Questions

دستورالعمل جمع آوری نمونه مدفو ...

...

دستورالعمل جمع آوری ادرار 24 س ...

...

دستورالعمل آزمایش هایی که نیاز ...

...

دستور العمل آمادگی لازم برای آ ...

...

دستورالعمل نحوه صحیح پر کردن پ ...

...

تستهای غربالگری سه ماهه اول : ...

...

دستورالعمل جمع آوری ادرار تمیز ...

...

دستورالعمل نمونه گیری آزمایش پ ...

...

دستورالعمل جمع آوری نمونه مایع ...

...

دستوالعمل جمع آوری نمونه کشت ا ...

...

دستورالعمل آزمایش قند خون ناشت ...

...

دستورالعمل آزمایش قند خون 2 سا ...

...

دستورالعمل تست تحمل گلوکز( Glu ...

...