آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس : اردبیل -خیابان امام-کوچه جنب مسجد سرچشمه - پلاک 6

ساعات کاری

Pars Lab

ساعت کاری آزمایشگاه همه روزه به غیر از تعطیلات رسمی از ساعت 06:30 تا 21:00