آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس : اردبیل -خیابان امام-کوچه جنب مسجد سرچشمه - پلاک 6

سوالات متداول

Frequently Asked Questions

چه زمانی از روز برای انجام آزم ...

...

آیا امکان نمونه گیری در منزل و ...

...

عوامل مداخله گر در جواب آزمایش ...

...

چه آزمایشاتی نیاز به ناشتایی د ...

...

آیا نوشیدن آب در زمان ناشتایی ...

...

آیا آزمایش غربالگری پیش از تول ...

...

چرا باید آزمایش تکرار شود؟ ...

...

آیا امکان ارسال جواب آزمایشات ...

...

ساعات کاری ازمایشگاه چگونه اس ...

...

علت کبودی بعد از نمونه گیری چی ...

...