آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس : اردبیل -خیابان امام-کوچه جنب مسجد سرچشمه - پلاک 6

بیمه تامین اجتماعی

سازمان های طرف قرارداد
portfolio image