آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس : اردبیل -خیابان امام-کوچه جنب مسجد سرچشمه - پلاک 6

چه مدت پس از دریافت واکسن کرونا، آنتی بادی تولید می شود و می توان آزمایش داد؟

ویژه مراجعین
portfolio image

 اغلب در واکسن های تولید شده باید دو دوز تزریق شود که با فاصله زمانی مشخص بسته به نوع واکسن تزریق می شوند تا بدن فرد حداکثر ایمنی لازم را بدست آورد.
بدن افراد معمولا ۳۰ روز پس از دریافت دوز دوم واکسن کاملاً ایمن شده و مقدار آنتی بادی افزایش می یابد.
پس دو هفته پس از تزریق دوز دوم واکسن یا بعد از آن زمان مناسبی برای انجام آزمایش آنتی‌ بادی کرونا (نمونه گیری خون) می باشد.