آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس : اردبیل -خیابان امام-کوچه جنب مسجد سرچشمه - پلاک 6

راهنمای پذیرش آنلاین

ویژه مراجعین
portfolio image

 ابتدا با ارسال عکس کارت ملی و نسخه پزشک خود به مسئول پذیرش آزمایشگاه درخواست پذیرش خود را ثبت کرده سپس مسئول پذیرش با شما جهت پرداخت مبلغ آزمایشات و هماهنگی جهت تعیین زمان نمونه گیری تماس خواهد گرفت