آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس : اردبیل -خیابان امام-کوچه جنب مسجد سرچشمه - پلاک 6

آزمایش Neutralizing

portfolio image

  آزمایشگاه پارس جهت اطمینان از ایمنی ایجاد شده در بدن پس از واکسیناسیون ویروس کرونا آزمایش Neutralizing را به لیست آزمایشات خود افزوده است