آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس : اردبیل -خیابان امام-کوچه جنب مسجد سرچشمه - پلاک 6

Mini Vidas

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

 کمپانی سازندهbioMérieux محصول: فرانسه ظرفیت پردازش: ۳۶ تست در ساعت

 

دستگاه فوق‌مدرن وایداس کمپانی بیومریو فرانسه، قادر به انجام کلیه آزمایش‌های هورمونی نادر از جمله تست‌های استروئیدی و تورچ و تست‌های قلبی و عفونی مثل دیگوکسین، تروپونین، D-Dimer، پروکلسیتونین (PCT)، و AMH ،B2 Microglobulin، کورتیزول، آزمایش توکسین کلستریدیوم دیفیسیل، و نیز آزمایش‌های تخصصی هپاتیتی به صورت روزانه و اورژانسی با دقت و سرعت بالاست.

 

Thyroid

TSH

TSH3

Free T3

Free T4

T3

T4

Anti-TPO

Anti-Tg

Tumor Marker

AFP

CA 15-3

CA 19-9

CA 125 II

CEA S

Free PSA

Total PSA

H. pylori IgG

Fertility

AMH

Estradiol II

FSH

HCG

LH

Prolactin

Progesterone

Testosterone II

 HIV

HIV DUO Ultra

HIV DUO Quick

HIV P24 II

ToRC

Toxo IgM

Toxo IgG II

Toxo Competition

Toxo IgG Avidity

Rubella IgG

Rubella IgM

CMV IgG

CMV IgM

CMV IgG Avidity II

 Hepatitis

HAV IgM

Anti-HAV Total

HBs Ag

Anti-HBsT II

Anti-HBc Total II

HBc IgM II

HBe Ag

 Anti-HCV