آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس : اردبیل -خیابان امام-کوچه جنب مسجد سرچشمه - پلاک 6

BT 3000

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

  

اتو آنالیزر بیوشیمی از تجهیزات اصلی آزمایشگاهی پزشکی و تشخیص طبی است که به منظور اندازه گیری کوتد شیمیایی در مایعات مختلف بدن مواد لیپیدی ، املاح ، انزیم ها و پروتین ها در سرعت های بیشتر از منابع انسانی استفاده میشود.

در دستگاه  bt 3000 ترکیب های شیمیایی خون بوسیله مخلوطکردن،واکنش معرف و اندازه گیری رنگ سنجی کاملا خودکار انجام میشود. اساس سنجش این دستگاه اسپکتروفوتومتری است و ظرفیت پردازش 300 تست در ساعت دارد.این دستگاه ساخت کشور ایتالیابوده و یکی از پرکاربردترین دستگاه های بیوشیمی جهان است.