آدرس آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس : اردبیل -خیابان امام-کوچه جنب مسجد سرچشمه - پلاک 6

BT 1500

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

  

BT 1500

این دستگاه یکی از دستگاه های پیشرفته در بخش بیوشیمی است که بصورت بکاپ در آزمایشگاه پارس مورد استفاده قرار میکیرد و در صورت بروز هر گونه مشکل برای دستگاه اصلی وارد چرخه کار میشود